Regulamin

1.    Serwis Pobierz.pl to strona internetowa stworzona i administrowana przez firmę NETSTEL Software Marcin Matusiak sp. j z siedzibą w Krakowie. W niniejszym regulaminie nazywana jest wymiennie serwisem, portalem, stroną lub Pobierz.pl. Użytkownik to każda osoba zarówno posiadająca profil jak i niezalogowana, która w jakikolwiek sposób korzysta z Pobierz.pl. Redakcja, administratorzy i twórcy to również pojęcia tożsame, odnoszące się do osób zarządzających Pobierz.pl

2.    Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu Pobierz.pl, oraz warunki korzystania ze strony przez jej użytkowników. Uznajemy, że każda forma korzystania z naszej strony wiąże się z zaakceptowaniem zasad zawartych w tym regulaminie.

3.    Logotypy i nazwy własne będące własnością innych firm, są chronione prawem autorskim, ich publikowanie na stronach Pobierz.pl służy wyłącznie celom identyfikacyjnym. Portal nie ponosi odpowiedzialności za użytkowników wykorzystujących je nielegalnie i za szkody przez nich wyrządzone.

4.    Wszelkie teksty, oraz elementy identyfikacji graficznej serwisu, publikowane przez redakcję portalu są jej własnością, ich  wykorzystanie bez zgody Pobierz.pl jest zabronione. Redakcja dopuszcza możliwość publikacji zamieszczonych na stronie materiałów w celach informacyjnych, jednak z wyraźnym zaznaczeniem źródła/autora tekstu jako Pobierz.pl.

5.    Zabronionym jest publikowanie przez użytkowników treści niezgodnych z polskim prawem, oraz plików (programów) łamiących obowiązujące w naszym kraju prawo autorskie. Wobec użytkowników nie przestrzegających tych zasad wyciągane będą konsekwencje, leżące w zakresie możliwości administratorów strony.

6.    Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi użytkowników zamieszczane poprzez komentarze, oraz na forum internetowym związanym ze stroną. Wszelkie tego typu materiały będą natychmiast usuwane. Jest dla nas rzeczą oczywistą, iż nasi użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad netykiety oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawnych. Wszelkie przejawy łamania zasad będą sankcjonowane ograniczeniem zakresu dostępu do serwisu, lub czasowym, bądź trwałym zablokowaniem dostępu.

7.    Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działanie i skutki wykorzystania pobranego poprzez Pobierz.pl oprogramowania. Wszelkie zastrzeżenia prosimy kierować do producentów odpowiednich programów.

8.    W procesie tworzenia profilu na naszej stronie nie jest wymagane podawanie żadnych danych uważanych za poufne (typu: nazwisko, adres czy numer telefonu). Użytkownik nie ponosi więc, żadnego ryzyka związanego z ochroną jego prywatności.

9.    Wszelkie pliki (programy) oferowane przez Pobierz.pl są udostępniane zgodnie z przypisaną im licencją. Portal nie ponosi odpowiedzialności w razie dalszego ich wykorzystania, które będzie niezgodne z prawem.

10.    Redakcja Pobierz.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości własnego serwisu. Tym samym przyznaje sobie prawo do usuwania wszelkich treści i materiałów publikowanych przez użytkowników, które uzna za nieporządne.

11.    Redakcja Pobierz.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania reklam na konta e-mail użytkowników w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). 

12.    Administratorzy Pobierz.pl zastrzegają sobie prawo by w każdej chwili móc zmodyfikować regulamin.