Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
Polecamy: Directx 11, Skype, Ares, Nero,

SYMFONIA Finanse i Księgowość Premium 2008

Kategoria: Prowadzenie księgowości
Producent: Sage Symfonia
Licencja: Demo Licencja
Data dodania: 12.07.2008
Rozmiar: 32.5 MB
System operacyjny: Windows 98, ME, 2000, XP, NT
Liczba pobrań: 7967

Demo

Wersja testowa oprogramowania na licencji shereware. Udostępniana bezpłatnie, bez ograniczenia czasowego. Programy w wersji demo nie posiadają pełnej funkcjonalności. Najczęściej w ten sposób wydawane są gry komputerowe.

Opis SYMFONIA Finanse i Księgowość Premium 2008

Program SYMFONIA Finanse i Księgowość Premium 2008 realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe - od budowania planu kont i łatwego księgowania dokumentów poprzez automatyczny bilans zamknięcia, pełne rozrachunki i rozliczenia, aż do gotowych lub zdefiniowanych przez Użytkownika zestawień i sprawozdań.


MOŻLIWOŚĆ ŁATWEGO PRZYSTOSOWANIA PROGRAMU DO POTRZEB FIRMY
Możliwość wyboru długości roku obrachunkowego - do 22 miesięcy. Obsługa lat obrachunkowych przesuniętych względem lat kalendarzowych.
Możliwość rozpoczęcia pracy w każdym miesiącu roku obrachunkowego, poprzez wprowadzenie bilansu otwarcia i obrotów rozpoczęcia.
Generowanie wzorcowego planu kont powiązanego ze wzorami sprawozdań finansowych (w oparciu o dane podawane przy zakładaniu firmy).
Możliwość dostosowania wzorcowego planu kont do potrzeb przedsiębiorstwa.
Definiowanie rejestrów VAT, układów bilansu, rachunku zysków i strat oraz parametrów stałych (np. wysokości odsetek).
Automatyczne księgowania różnic kursowych i odsetek za zwłokę, z wykorzystaniem definiowanych kont specjalnych.
Definiowanie kont podpowiadanych przy wprowadzaniu dokumentów sprzedaży i zakupu poszczególnych typów.
Możliwość definiowania własnych rodzajów dokumentów w oparciu o dokumenty wzorcowe.
Prowadzenie rachunku kosztów w różnych układach. Automatyczne księgowania równoległe między zespołami "4" i "5". Kontrola kręgu kosztów.
Tworzenie słowników - kartotek pełniących rolę grup kont analitycznych.
Parametryzacja mechanizmów ułatwiających bieżącą pracę, np. wyszukiwania rozrachunków, długości kwartałów dla kwartalnych rozliczeń VAT.

ZWIĘKSZENIE KOMFORTU CODZIENNEJ PRACY I SKUTECZNE ZABEZPIECZENIE DANYCH
Zapewnienie ciągłości rozliczeń, np. z kontrahentami, poprzez wprowadzenie nierozliczonych transakcji do obrotów rozpoczęcia.
Pełna kontrola nad mechanizmem automatycznego przeksięgowania kosztów według zadanych kryteriów.
Tworzenie firmy testowej (próbnej) założonej na podstawie danych firmy głównej, w celu sprawdzenia poprawności wykonywanych działań.
Tworzenie kopii lub storna z wprowadzonego dokumentu - szablonu dla księgowania powtarzających się dokumentów.
Rozbudowany mechanizm wzorców księgowania może być zastosowany niezależnie dla dekretacji i wpisów w rejestrach VAT.
Kontrola poprawności wprowadzonych danych pod względem rachunkowym oraz bilansowania się dokumentów.
Prowadzenie raportu kasowego z możliwością wprowadzania faktur VAT z uwzględnieniem rejestrów VAT.
Możliwość nadawania, poza księgami rachunkowymi, cech dokumentom i zapisom, pozwalających na otrzymywanie dodatkowych informacji, np. o kosztach reklamy limitowanej.
Automatyczne wyliczanie bieżących różnic kursowych (z uwzględnieniem operacji w buforze), dokonywanie zestawień zobowiązań i należności w walutach.
Wycena bilansowa wartości na kontach walutowych, wyrażonych w walutach miesięcznie i na dzień bilansowy.
Pełna obsługa rozliczeń VAT przy transakcjach zagranicznych, w tym obsługa transakcji wewnątrzunijnych (WNT i WDT).
Rejestracja transakcji trójstronnych w ramach obsługi wewnątrzwspólnotowego nabycia i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Możliwość rozliczania pracowników z pobranych zaliczek, zarówno stałych, jak i jednorazowych.
Kontrola sald kont rachunków bankowych podczas wprowadzania dokumentu typu wyciąg bankowy.
Mechanizmy weryfikacji poprawności NIP wszystkich krajów należących do UE.
Podpowiadanie skróconej nazwy konta podczas dekretacji dokumentu na kontach.
Możliwość dołączania do każdego dokumentu dodatkowego opisu lub komentarza w formie notatki.
Nadawanie dokumentom znaczników ułatwiających szybkie wyszukanie dokumentu na liście w księgach lub buforze.
Pełna obsługa przelewów, możliwość eksportowania wykonywanych w programie przelewów do systemów bankowości elektronicznej.
Automatyczne przypominanie o konieczności wykonania kopii bezpieczeństwa.

BIEŻĄCA KONTROLA ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
Możliwość prowadzenia bieżących, uwzględniających dane z bufora, rozrachunków z kontrahentami, pracownikami i urzędami.
Automatyczne naliczanie odsetek za zwłokę w płatnościach. Możliwość wystawiania not odsetkowych ogólnych lub szczegółowych, z precyzyjną informacją o naliczeniach cząstkowych.
Mechanizmy wyceny bilansowej należności i zobowiązań w kwocie wymagającej zapłaty.
Drukowanie przelewów, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald i zestawień transakcji.
Automatyczne zestawianie kompensaty rozrachunków wzajemnych z kontrahentem. Wydruk wezwania do kompensaty wysyłanego kontrahentowi.
Kontrola wprowadzenia rozliczeń dla zapisów na kontach rozrachunkowych.
Rozliczanie rozrachunków walutowych (w tym ze strefy Euro).
Notatki i znaczniki nadawane transakcjom w rozrachunkach dla zamieszczania dodatkowej informacji.

SZYBKI DOSTĘP DO WSZYSTKICH POTRZEBNYCH INFORMACJI
Szybkie wyszukiwanie zbiorczych informacji na podstawie wielu różnych kryteriów. Możliwość dotarcia do pojedynczej informacji i odszukania dokumentu źródłowego.
Możliwość sprawdzenia wpływu zapisów z dokumentów w buforze na stan kont, jeszcze przed ich ostatecznym zaksięgowaniem.
Zapisywanie informacji z dokumentu źródłowego, raz wprowadzonego do komputera, we wszystkich stosownych miejscach.
Automatyczne przenoszenie kwoty z rejestru na właściwe strony kont przy wprowadzaniu danych dla VAT.
Drukowanie raportów i zestawień sporządzanych w programie w tradycyjnej formie papierowej lub elektronicznej (format PDF).
Łączność internetowa z kontrahentem, bezpośrednio z kartoteki kontrahentów.

RÓŻNORODNE ZESTAWIENIA I RAPORTY
Dziennik księgowań prowadzony automatycznie przez program.
Raporty wchodzące w skład ksiąg rachunkowych.
Wydruki Rejestrów VAT i ich zestawień do deklaracji.
Zestawienie kontroli płatności VAT pomocne przy określaniu limitu kwoty do zwrotu.
Automatyczny bilans oraz rachunek zysków i strat - obliczane w każdym momencie, z możliwością uwzględnienia dekretów w buforze.
Wykonywanie typowych raportów, w oparciu o dane zgromadzone na kontach (również zapisy i obroty konta lub grupy kont).
Zestawienia dokumentów według określonego typu, cechy, chronologii księgowania i innych kryteriów.
Przeprowadzanie różnorodnych analiz (np. płynności finansowej przedsiębiorstwa), w oparciu o typowe wskaźniki finansowe zdefiniowane w programie.
Możliwość definiowania własnych zestawień przez Użytkownika.
Przesyłanie zgromadzonych danych do programu SYMFONIA® Analizy Finansowe Premium.

Uwaga! By pobrać program konieczna jest uprzednia rejestracja na stronie producenta!

Podobne Prowadzenie księgowości

 • Ryczałt

  Ryczałt jest programem pod system operacyjny Windows skierowany do firm, które rozliczają podatek dochodowy na podstawie Ryczałtu Ewidencjonowanego.

 • WF-FaKir

  WF-FaKir dla Windows jest programem przeznaczonym do prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych.

 • Ramzes Amortyzacja

  Do podstawowych funkcjonalności Ramzes Amortyzacja należy między innymi ewidencja środków trwałych i naliczanie różnego rodzaju odpisów amortyzacyjnych.

 • Księga Express STD

  Księga Express STD to darmowa wersja programu służącego do księgowania, którego wydawcą jest firma TGSoft.

 • KsH Księga Handlowa

  KsH Księga Handlowa to program, który pozwala na realizację wszystkich, nawet najbardziej zaawansowanych operacji księgowych wykonywanych w firmie.


Dodaj komentarz:

Wasze komentarze do programu: SYMFONIA Finanse i Księgowość Premium 2008

dodał: cie-nka , 04.01.2010

Twój komentarz

Aby pobrać plik przepisz hasło, które znajduje się w cudzysłowie,
a następnie kliknij w POBIERZ TERAZ

Kategorie