Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
Polecamy: Directx 11, Skype, Ares, Nero,

Operatory PHP - wykaz

Kategoria: Internet, 05 sierpień 2011, 11:35, ilość odsłon: 580

Operatory PHP- wykaz:

Operatory PHP binarne (bitowe)

&” – $a & $b, iloczyn binarny;

|” – $a | $b, suma binarna;

*” – $a * $b, koniunkcja binarna;

-” – $a - $b, negacja binarna;

<<” – $a << $b, przesunięcie bitów w lewo;

>>” – $a >> $b, przesunięcie bitów w prawo.


Operatory PHP porównania

==” – $a == $b, równy;

===” – $a === $b, identyczny;

!=” – $a != $b, różny;

<>” – $a <> $b, różny;

!==” – $a !== $b, nieidentyczny;

<” – $a < $b, mniejszy od;

>” – $a > $b, większy od;

<=” – $a <= $b, mniejszy bądź równy;

>=” – $a >= $b, większy bądź równy.


Operatory PHP arytmetyczne

+” – $a + $b, suma;

-” – $a - $b, różnica;

*” – $a * $b, iloczyn;

/” – $a / $b, iloraz;

%” – $a % $b, modulo, reszta z dzielenia.


Operatory PHP tekstowe

Operator tekstowy „.” Zwraca wyrażenie składające się z połączenia lewej i prawej strony.

$a=”To jest”;

$b=” łączenie tekstów”;

$c=$a.$b;

W efekcie $c przyjmuje wartość „To jest łączenie tekstów”.


Operatory PHP logiczne

&&” – $a && $b, iloczyn logiczny. Przyjmuje wartość „true” jeżeli $a oraz $b mają warość „true”;

and” – $a and $b, iloczyn logiczny. Przyjmuje wartość „true” jeżeli $a oraz $b mają warość „true”;

||” – $a || $b, suma logiczna. Przyjmuje wartość „true” jeżeli $a i/lub $b mają warość „true”;

or” – $a or $b, suma logiczna. Przyjmuje wartość „true” jeżeli $a i/lub $b mają warość „true”;

^^” – $a ^^ $b, koniunkcja logiczna. Przyjmuje wartość „true” jeżeli $a lub $b (ale nie $a i $b) mają warość „true”;

xor” – koniunkcja logiczna. Przyjmuje wartość „true” jeżeli $a lub $b (ale nie $a i $b) mają warość „true”;

!” – !$a, negacja logiczna. Przyjmuje wartość „true” jeżeli $a ma wartość „false” oraz wartość „false” jeżeli $a ma warość „true”.

W PHP występuje również cała grupa ów złożonych.


Inne porady z tej kategorii:

  • Co to jest bot?

    Jeżeli ktoś jest fanem teorii o sztucznej inteligencji, to być może odnajdzie jej początki w pewnym wynalazku, który zastępuje człowieka w świecie wirtualnym.

  • Jak zmienić zdjęcie na nk?

    Chcąc podzielić się plikami graficznymi z innymi użytkownikami serwisu, stajemy przed potrzebą zmiany na przykład jednego zdjęcia głównego na inne.

  • Jak założyć bloga?

    Powszechne blogowanie wydaje się jednym z ciekawszych zjawisk zauważalnych we współczesnym internecie.


Dodaj komentarz:

Wasze komentarze do porady: Operatory PHP - wykaz